Fönster low_2959

Romanäs sanatorium utanför Tranås, där patienter som Harriet Löwenhjelm och Olof Lagercrantz vårdades

Genom formen av det gestaltande bildföredraget ”Ohälsan tiger still” eller ”I en sal på lasarettet” ska en viktig del av den svenska kulturhistorian lyftas fram och levandegöras. Tuberkulos drabbade hundratusentals människor fram till början av 1950-talet då verksamma mediciner utvecklades. I flera fall var sjukdomen skamfylld och doldes vilket påskyndade dödsfallen.

Genom inrättandet av sanatorier kunde en del drabbade få någon form av behandling. De tre första i landet byggdes strax efter förra sekelskiftet tack vare Oscar IIs jubileumsfond. Därefter byggdes uppemot ett sjuttiotal, ofta i skogsbygder med frisk luft. Dåvarande kronprinsessan Victoria stödde inrättandet av kustsanatoriet i Vejbystrand för skrofulösa barn som i flera fall räddades från ett liv som vanställda.skrofler

Tuberkulos är globalt än i dag en utbredd sjukdom. Man räknar med att 2 miljarder människor bär på smittan och dödligheten är stor inte minst sedan resistenta bakterier utvecklats.

Detta bildföredrag ska dels sprida kunskap om en väldigt viktig del av uppbyggnaden av vår välfärd och sjukvård och dels lyfta fram det kulturarv som finns på många platser i landet genom de ofta imponerande sanatoriebyggnaderna som ritades av framstående arkitekter. Gestaltade vittnesmål från tidigare patienter skapar närhet till ämnet och empati.

Ytterligare information och bokning: 0705-780 790, info@kustliv.com

Nedan Söderby sanatorium söder om Stockholm vid Uttran. Sveriges största en gång i tiden. Nu en bostadsfastighet med bostadsrätter.

Fasad low_3138 6010_ca_object_representations_media_32166_large

 

Kustliv.com är en sida från
Kulturföreningen Kustliv
0705-780 790, info@kustliv.com

Copyright LogicAlley-2014 | Admin