Om kulturföreningen

Kulturföreningen Kustliv

Kulturföreningen Kustliv har som huvudsyfte att initiera eller uppmuntra kulturella aktiviteter där livet vid kuster har en central betydelse. Det handlar framförallt om egna projekt men kan även gälla andras.

Vissa hävdar att människor som bor nära kusten alltid har en del av sitt synfält riktat utåt havet, bort mot det ibland okända och ovissa. Människor inåt land har blickarna fästa vid de kan se – om det så är berg och kullar i fjärran.

Detta betyder dock inte alls att de projekt som vi startar och driver bara ska ha med det ovissa och främmande att göra. ytterst handlar det om människors relation till andra i omgivningen och till det egna jaget och de egna känslorna.

 

Kustliv.com är en sida från
Kulturföreningen Kustliv
0705-780 790, info@kustliv.com

Copyright LogicAlley-2014 | Admin